Projektist

Meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega“ teaduse populariseerimise alameetme „TEEME“ projekt „Üleriigilised robootika- ja tehnoloogiapäevad 7. – 9. klassi õpilastele neljas regionaalses keskuses: Tallinna Reaalkoolis, Tartu Kivilinna Gümnaasiumis, Pärnu Ühisgümnaasiumis ja Narva Humanitaargümnaasiumis“.

Projekti finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega“ teaduse populariseerimise alameetme „TEEME“ raames.

.

Projekti üldeesmärk on populariseerida põhikooli õpilaste hulgas teadust ning äratada neis insenertehnilist ning reaalteaduslikku huvi. Alaeesmärkideks on: läbi tegevus-kogemusliku meetodi on arendatud õpilaste insenertehnilist mõtlemist; praktikas on rakendatud matemaatiliste algoritmide koostamist; täiustatud on füüsika ainekava mehaanika, optika, heli ja elektri valdkonna õppematerjale; praktikas on rakendatud füüsika ainekava mehhaanika, optika, heli ja elektri valdkonnas omandatud teadmisi; õpilased on saanud algteadmisi programmeerimisest programmi NXT (LEGO MINDSTORMSi roboti juhtimiseks) abil; õpilastes on arendatud meeskonnatöö oskusi ja avaliku esinemise kogemust.

Üleriigilised robootika- ja tehnoloogiapäevad 7. – 9. klassi õpilastele toimuvad üheaegselt ja samas formaadis kolmes regionaalses keskuses: Tallinna Reaalkoolis, Tartu Kivilinna Gümnaasiumis ja Pärnu Ühisgümnaasiumis. 2011. aastal viiakse läbi kaks üritust koolivaheaegadel (märts ja oktoober). Mõlemal üritusel on võimalus osaleda kokku 120 õpilasel. Ürituse läbiviimise eest vastutavad keskused. Igal üritusel on õpilasi juhendamas vähemalt neli õpetajat. Tagatakse õpilaste turvalisus ning juhendamine tehnoloogia ja robootika valdkonnas.

Tehnoloogiapäevad olid 2011/2012 õppeaastal Eesti teadusaasta partner.

Loe lähemalt Teadusaasta kohta siit

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga