Tehnoloogiapäevad

Tallinna Reaalkool, Pärnu Ühisgümnaasium ja Narva Humanitaargümnaasium ootavad

24. ja 25. märtsil 7. – 9. klassi õpilasi tehnoloogiapäevadele

Tehnoloogialane üritus hõlmab robootika- ja tehnoloogiaalast probleemülesande lahendamist viieliikmelistes erinevate koolide õpilastest moodustatud meeskondades.

  • Ülesande lahendamisel kasutatakse LEGO MINDSTORMS NXT komplekte.
  • Üritus toimub üheaegselt Tallinna Reaalkoolis, Narva Humanitaargümnaasiumis ja Pärnu Ühisgümnaasiumis. Korraldatud on õpilaste toitlustamine.
  • Osalejatel on võimalik ööbida koolide klassiruumides. Magamiskott ja -matt tuleb endal kaasa võtta.

Üritusest täpsemalt